Skip to main content

โรงแรมเมอเวนพิค สยาม นาจอมเทียน พัทยา

ห้องสยามแกรนด์บอลรูม

 • 392 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับการฝึกอบรม
 • เพดานสูง (7 ม.)

เกี่ยวกับห้องประชุมนี้

ห้องสยามแกรนด์บอลรูมแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 สัดส่วนได้พร้อมผนังกั้นแบบเก็บเสียง และยังมีพื้นที่หน้างานเพิ่มเติมอีก 158 ตารางเมตร ใช้สำหรับการลงทะเบียนแขก ช่วงพักดื่มกาแฟ และอื่น ๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ระบบปรับอากาศ
 • ห้องประชุมย่อย
 • พื้นที่พักดื่มกาแฟ
 • อินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี
 • เพดานสูง (>4 ม.)
 • เครื่องฉายและหน้าจอแอลซีดี
 • เครื่องฉายภาพระบบไฟฟ้า
 • จอโทรทัศน์แอลซีดี

ห้องประชุมอื่น ๆ ที่โรงแรมนี้