Skip to main content

เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ เป็นศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศแห่งล่าสุดในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ซึ่งใช้การรักษาและใช้เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เพื่อรักษาที่ต้นเหตุความเจ็บป่วย แทนการรักษาตามอาการ

การดูแลผู้ป่วยแต่ละรายและครอบครัว เป็นหน้าที่ของทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมรายบุคคล และผู้บริหารมืออาชีพที่เข้าใจและคาดเดาได้ทุกความต้องการ สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารได้หลายภาษาเพื่อสะดวกต่อการให้บริการ

คลินิกเฉพาะทาง

ศูนย์การแพทย์ครบวงจรแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบด้วยคลินิกเฉพาะทางเจ็ดแผนก
  • แผนกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
  • แผนกเสริมสร้างระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
  • แผนกสุขภาพทางเดินอาหาร
  • แผนกผู้ต้องการมีบุตร
  • แผนกป้องกันโรคอัลไซเมอร์และพาร์คินสัน
  • แผนกป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ
  • แผนกทันตกรรม

ระบบ David Health Solutions

ทั้งผู้ป่วยและแขกสามารถใช้บริการเพื่อสุขภาพยืนยาวที่ศูนย์ออกกำลังกายแห่งใหม่ พร้อมสรรพด้วยชุดเครื่องมือระบบ David Health Solution ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยด้านการฟื้นฟูกระดูกสันหลัง รวมถึงกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งยังเป็นสถานประกอบการแห่งเดียวที่ครบครันในเอเชีย เครื่องมือแต่ละอย่างสามารถเทียบค่าแบบไมโครให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย และสร้างส่วนสำคัญด้านการบำบัดของสถานประกอบการ

ที่ตั้งและการติดต่อ